• Love

Sonderpodden

I Sonderpodden intervjuar jag varje månad intressanta personer om deras syn på organisering och ledarskap. Podden tar upp ämnen som att lyssna på organisationen, att bygga team och hur användbara agila ramverk egentligen är. Den innehåller också mycket om Sonders idéer och metoder. Lyssna på Soundcloud, Spotify eller i din poddapp på mobilen!


“Sonderpodden om framtidens organisationer och ledarskap”

#ledarskap #förändringsledning #organisationsutveckling


Senaste avsnitten av Sonderpodden

10 views0 comments