• Love

Kommentar om Ut ur boxen av Ewa Braf

Updated: Mar 7, 2020


"Att leda förändring, att vara en förändringsledare, börjar med att vi leder oss själva". Citatet från Loves Lönnroths bok Ut ur boxen säger mycket om den anda som återspeglas. Detta är mer centralt än någonsin. Vi behöver förstå förändring utifrån både individen, gruppen och organisationen – vilket Love fångar på ett utomordentligt sätt. Han bidrar med teoretisk förankring, praktiska exempel och ger tips och råd för att hållbart åstadkomma framgångsrik förändring. Men det är ingen ”quick fix” – det är ett arbete som börjar med individen. Var och en av oss.


Ewa Braf, Fil Dr – Ledarskapsutvecklare, coach och författare


#förändringsledare

46 views0 comments