• Love

Förändringsledning utifrån individen

Stefan Näslund, Seniorkonsult IT, MUM Consulting Group

" Jag uppskattar hur Design thinking appliceras i förändringsledning. Det är en effektiv och populär metod för de olika stegen vid produktutveckling som ofta används för digitala produkter av agila team."

Love Lönnroths ”Ut ur boxen” är en välskriven och läsvärd bok kring ett modernt sätt att bedriva förändringsledning. Han varvar sina egna erfarenheter som managementkonsult med ett gediget stöd i teori. Från Taylor via Kotter och ADKAR till Scrum och Lean.

Han beskriver hur agila principer kan användas i förändringsledning. Med små stegvisa förändringar, anpassade för varje team och individ samt regelbundna reflektioner. Hela tiden är fokus på kundernas behov.

Jag uppskattar hur Design thinking appliceras i förändringsledning. Det är en effektiv och populär metod för de olika stegen vid produktutveckling som ofta används för digitala produkter av agila team.

Boken ger en gedigen verktygslåda men också intressanta reflektioner kring organisation och ledarskap.

46 views0 comments