• Love

En handbok för framtidens individuella och kollektiva hållbara välmående och välstånd!

Robin Kettula, ledarskapscoach och entreprenör, Playfessional

"Denna samling historia, fakta och konkreta exempel är ett måste att ta till sig"

Vill påstå det endast är egoistiskt att ej läsa, och ta till sig av, Loves väl formulerade sammanfattning om hur vi lever och leder i förändring! Denna samling historia, fakta och konkreta exempel är ett måste att ta till sig för den styrelsemedlem, VD, mellanchef eller konsult som seriöst bryr sig om någonting annat än sig själv! En handbok för framtidens individuella och kollektiva hållbara välmående och välstånd!

25 views0 comments