• Love

En bok till förändringsledare - för förändring på riktigt

Updated: Jul 17, 2020

Tomas Uddin, Chef för marknad, kommunikation och HR på Landshypotek bank


Läs på LinkedIn


"Boken knuffar fram mitt tänkande, hur jag ser på världen, hjälper mig med kategorisering och verktyg att använda. Det är välkommet! Förändring är inget projekt, det är inget som blir klart. Vi lever med ett behov av ständig transformativ förändring, inte för att vi måste anpassa oss till något tillfälligt utanför oss, utan för att vi hela tiden måste utveckla oss för att bringa värde i den tid vi är i"


31 views0 comments

Recent Posts

See All