• Love

Det är tydligt att Love har praktisk erfarenhet av förändringsledning

Updated: Apr 18, 2020

Björn Fagerström, Professor produktion & innovation, Mälardalens högskola

"Det är tydligt att Love har praktisk erfarenhet av förändringsledning, vilket gör boken mer levande och den känns både viktig och relevant"

Bra bakgrundsbeskrivning som ger en bättre förståelse av förändringsledning och i slutändan ökade möjligheter att lyckas med förändringsledning. Behovet av agilt synsätt sätts in i ett bra sammanhang, men bra att det är tydligt att agilt inte löser alla problem.


Balans mellan teori och praktiska exempel för att lyckas med transformation, där det även ges exempel på användbara verktyg och vägledning. Det är tydligt att Love har praktisk erfarenhet av förändringsledning, vilket gör boken mer levande och den känns både viktig och relevant.

32 views0 comments