• Love

Årets säkraste bokinköp!

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare HSB Stockholm

Då jag arbetar i en snart 100-årig verksamhet som är inne i en omvälvande digital förändringsresa ger boken mig verktyg för att hitta nya angreppssätt att ta till där mina kunskaper brister"

Ut ut boxen är en bok fylld med fakta och historiska berättelser, Loves självupplevda erfarenheter och de metoder och verktyg som finns om förändringsledning. Det är sällan jag sträckläser faktaböcker men denna golvade mig redan i inledningen. Ut ur boxen är en bok med avskalad nakenhet och små berättelser som väver ihop teori, praktik, tankar och åskådning.

Med tydliga beskrivningar flätas 1766 års tryckfrihetsförordning, design thinking och 1600-talets kväkare ihop i hur allt tillsammans har format olika verksamheter fram till idag. Med olika modeller som Kübler-Ross och ADKAR beskrivs vad som krävs i verksamheters beteende-förändring för att de olika verktygen ska kunna hjälpa oss med att beskriva hur man kan skapa samsyn i en snabbföränderlig värld.


Ut ur boxen redogör vikten av att tillgängliggöra information för att skapa förståelse i en verksamhet så man kan jobba mot ett och samma mål, hur processer förädlas och förändras hela tiden och vikten av att de inte får vara inlåsta i ett byråkratiskt system. De kapitel i boken som handlar om tealorganisation har fått min fantasi att fundera över vad det skulle innebära för mig i min vardag.


Ut ur boxen har gett mig insikten om att mina egna år i arbetslivet - i likhet med Loves - har varit att samla på mig kompetens om hur vi faktiskt fungerar tillsammans i team för att kunna skapa ännu bättre team. Då jag arbetar i en snart 100-årig verksamhet som är inne i en omvälvande digital förändringsresa ger boken mig verktyg för att hitta nya angreppssätt att ta till där mina kunskaper brister,där har Love, praktiskt nog, lagt in källor i sidfoten under varje kapitel.


Årets säkraste bokinköp!

Ligger inte Ut ur boxen på topplistorna innan årets slut och toppar LinkedIn flödet i flera månader så har den i allra högsta grad gjort avtryck på mig och kommer göra mig till en ännu bättre teamledare framöver. Kommunikation med ett aktivt öra är tillsammans med träning nyckeln till att skapa vassa team.

#förändringsledning #ADKAR #tealorganisation #uturboxen

45 views0 comments