Böcker

 

Mina böcker handlar om förändringsledning och strategiskt hållbarhetsarbete. De utgår från mina idéer och erfarenheter av att jobba med storskalig förändring i så vitt skilda organisationer som Apoteket, Sida, Scandic Hotels, Vattenfall, SAS och många andra privata, statliga och kommunala organisationer. Framför allt handlar de om att tänka bortom hörnet och att föra in en stor dos kreativitet, innovation och samhällsansvar i verksamheten.

Bomomslag_grön.jpg
Ut ur boxen - förändringsledning på riktigt

ISBN 978-91-523-5896-2

En bok om att jobba med förändringsledning på två sätt: Som projekt och som förmågor man bygger in i organisationen. Boken tar upp förändringsledning i tre perspektiv: Organisation, team och individperspektivet.

Ut ur boxen - förändringsledning på riktigt innehåller verktyg och casebeskrivningar som bidrar till att skapa förändringskompetenta organisationer och team.

Boken är utgiven av Sanoma utbildning.

2domslag.jpg
Competing on Sustainability - Strategies for creating shareholder value and value for society

ISBN-56-6784659396375

Competing on Sustainability is the English version of Värderevolutionen, that was published as an ebook in 2015. The book is about sustainability as a business strategy and attempts to show the links between sustainability and shareholder value. It also gives advise on how to incorporate sustainability into the business strategy with a number of examples from Swedish companies.

Värderevolutionen - Strategier för högre lönsamhet, aktieägarvärde och samhällsvärde

ISBN-978-91-7517-622-2

Värderevolutionen som kom ut 2014 handlar om strategiskt hållbarhetsarbete i företagsperspektiv. Från baksidestexten: Företagandet går från den industriella ekonomin där miljö och människor exploateras för att skapa lönsamhet till nätverksekonomin där miljöansvar och socialt ansvar är en förutsättning för att skapa aktieägarvärde. (...) Värderevolutionen är en vägvisare för företag som vill nå framgång i den nya hållbara nätverksekonomin.

Det finns ett fåtal tryckta ex som kan beställas direkt av mig. Annars finns den att köpa som ebok.

Optionpaframtiden.jpg
Option på framtiden - Den värderingsstyrda nya ekonomin

ISBN-91-7738-546-2

Option på framtiden är min första bok som gavs ut 2000 på Svenska förlaget. Jag hade jobbat med flera uppmärksammade projekt inom storskalig transformation av tjänsteverksamheter under 1990-talet. Boken var en sammanfattning av insikter och idéer som kom ut ur de projekten och också ett försök att skapa en ny teori om investeringar och hållbart företagande.

Option på framtiden finns att köpa som ebok.