1

Förstå varför förändring går trögt och varför engagemang och kreativitet är nycklarna till förändring

2

Få metoder som bygger på en genuin teoretisk grund och på författarens egna erfarenheter från förändringsarbete inom företag och organisationer

3

Lär dig utveckla organisationens förmåga att ständigt utveckla och förändra verksamheten genom att tillämpa agila principer

Omdöme från BTJ (utdrag)

"Ut ur boxen visar hur man som ledare kan tänka och göra för att skapa förutsättningar att lyckas med detta. Boken är lärorik, väl underbyggd med många källhänvisningar och samtidigt praktiskt inriktad. Den duckar inte heller för svårigheterna med att vara en transformativ ledare. Jag tror att den här boken kan ge både kunskap och inspiration till ledare som befinner sig i förändringsprocesser, vare sig det gäller på strategisk-, team- eller individuell nivå."

Publiceras i BTJ-häftet nr 13, 2020. Lektör Fredrik Bankler

Loves böcker